Menu

Informasjon gjeldende utbruddet av Corvid-19 (Korona)

I anledning situasjonen med Korona følger Nic de retningslinjene som er satt av Orkla AS, WHO og folkehelseinstituttet.

Produksjon og leveranser

Per i dag ser vi ingen store forsinkelser i produksjon eller leveranser. Vi overvåker og analyserer situasjonen fortløpende slik at vi fort best mulig kan forutse eventuelle utsolgtsituasjoner eller forsinkelser.

Ifølge Mattilsynet finnes det ingenting som tyder på at viruset kan spres gjennom mat og drikke. Det finnes heller ingen indikasjoner på at viruset kan spres via pakker eller dokumenter.

Medarbeidere og samarbeidspartnere

For å sikre våre medarbeidere og samarbeidspartneres helse har vi innført ekstra forsiktighetsregler rundt levering/ henting av gods. All kundekontakt gjennomføres via telefon/mail, ingen reiser eller messer gjennomføres og ingen eksterne besøk tas imot i våre lokaler. Dersom noen av våre medarbeidere har de minste symptomer på sykdom blir de hjemme for å hindre smittespredning.

Vi oppdaterer våre retningslinjer fortløpende når nye direktiver og anbefalinger kommer fra Orkla AS, WHO og folkehelseinstituttet


kontakt oss

Nimatopaal AB
Storbyvägen 7
SE-78671 Dala-Järna
+46 281 59 49 00
info@nimatopaal.com
cus.jpg

Nimatopaal AB © 2021
Design by Nimatopaal AB
Managed by Empori CMS