Menu
Her er du: /

Kvalitet og miljø

Alle bedrifter i Nic-gruppen jobber for riktig kvalitet, minimal miljøbelastning og et godt arbeidsmiljø - i dag og i fremtiden.

Kvalitetsarbeid
Hos selskapene i Nic-gruppen er kvalitetarbeid gjennomgående i hverdagen.
stamp04.jpg Målet er å levere høy og stabil produktkvalitet. Vi oppnår dette ved å ha gode arbeidsrutiner og kontrollpunkter i hele verdikjeden.

Siden Nimatopaal er en del av Orkla-konsernet implementerer selskapet Orkla Food Safety Standard (OFSS). Standarden er basert på BRC (British Retail Consortium standarden) og skal sikre at kunder kan føle seg trygge når de kjøper produkter under varemerket Nic.

Miljøarbeid
Selskapene i Nic-gruppen skal drive og utvikle sin virksomhet med et langsiktig hensyn til mennesker, dyr og miljø. Ved å kontinuerlig forbedre våre prosesser og redusere miljøpåvirkningen, bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling på jorden.

Vi gjør dette gjennom å:

- Øke kunnskap og bevissthet rundt miljøspørsmål i selskapene våre. Vi diskuterer aktuelle miljøspørsmål og vurderer de miljømessige sidene ved vårt arbeid.

- Påvirke, stille krav til og samarbeide med andre bedrifter, etater og organisasjoner.

- Alltid ha en dialog med våre leverandører om miljøspørsmål, krav og miljøbevissthet.

- Redusere skadelige miljøvirkninger av våre transporter, og ved å effektivisere vår logistikk

- Kildesortering av avfall i samsvar med kommunale programmer.

Utover dette skal Nic-gruppen oppfylle alle juridiske og forskriftsmessige krav til miljø, og samtidig jobbe for å klare dette med god margin. Denne holdningen gjelder alle aktiviteter i Nic.

kontakt oss

Nimatopaal AB
Storbyvägen 7
SE-78671 Dala-Järna
+46 281 59 49 00
info@nimatopaal.com
cus.jpg

Nimatopaal AB © 2022
Design by Nimatopaal AB
Managed by Empori CMS