top of page

Med fokus på bærekraft

Nic ønsker å være en ansvarlig og langsiktig samarbeidspartner.
Derfor har vi utarbeidet en treårig bærekraftstrategi med FNs og Orklas miljømål som utgangspunkt. Les mer om Orklas bærekraftsstrategi Bærekraft i Orkla - Orkla.no

Vi fortsetter å plastredusere

En viktig oppgave for oss i Nic er å redusere antall engangsartikler.Vi prøver å finne bærekraftige alternativer sammen med våre leverandører hvor mange ulike aspekter vurderes, som for eksempel CO2-avtrykk.

For å gjøre en forskjell ønsker vi å jobbe tett med kundene våre. Et konkret eksempel på dette er at vi har hjulpet en av våre største kunder med å tilpasse emballasjen og gjøre den mer holdbar. Takket være dette samarbeidet har deres forbruk av plast, papir og vann blitt betydelig redusert. Resultatene viser -700 kg plast/år, -700 kg kartong/år og -10 000m3 vann/år.

Hva betyr SUP

”SUP” er en forkortning for ”Single Use Plastics”
og baseres på EU direktivet 2019/904. Direktivet
skal fremme en sirkulær økonomi og motvirke
mengden plastartikler i naturen, og da fremfor
alt i havet. Dette innebærer blant annet et forbud
mot 10 spesifikke engangsartikler som sugerør og
skjeer i plast.

FSC står for Forest Stewardship Council er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for miljøvennlig, sosialt ansvarlig og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger, gjennom sitt FSC-sertifiseringssystem.

Sertifiserte selskaper følger FSCs regler (standarder) for skogbruk og sporbarhet. De som følger reglene kan merke produktene sine med FSC-merket. FSC-merket lar forbrukere og bedrifter velge treprodukter som kommer fra ansvarlig skogbruk, det vil si skogbruk som tar hensyn til mennesker og miljø.

Skogen gir oss rent vann, frisk luft og bidrar til å bremse den globale oppvarmingen. Det gir mat, medisiner og viktige naturressurser som tømmer og papir. Ansvarlig skogbruk sørger for at skogen også kan gi disse fordelene på lang sikt. De som deltar i FSC ønsker å bidra frivillig til dette.

Alle våre isbeger er
FSC-sertifisert

Rosabägare.png

Beger finnes i seks ulike størrelser og farger 

bottom of page